FLER GÅRDAR

Kalvsjö gård

FLER GÅRDAR

 

”Grissafari” står det på en handtextad skylt vid vägen just söder om Medevi. Här på Kalvsjö gård håller man öppet för besökare två dagar i veckan under sommaren.

– Hit kommer närmare 2 000 personer varje år. Det är jättehärligt! säger Catarina Arvidsson som tillsammans med sin man Jan föder upp smågrisar från 120 suggor.

 

Catarina är född på gården som fått sitt namn efter den lilla Kalvsjön som syns från husen. Men gårdens marker når ända ned till Vättern.

– Dit är det bara 1,5 kilometer, säger hon och avslöjar att kräftfisket i Vättern ingår som en liten del i lantbruket. Totalt fiskar man och säljer runt 200 kilo kräftor per år.

 

Catarinas morfar kom hit till Kalvsjö 1934 och Catarina och Jan tog över driften 53 år senare. Då, 1987, drevs gården konventionellt och antalet suggor var bara 18.

 

– Vi utökade till 70 suggor 1990 och satsade på storboxar med mycket halm för att det kändes rätt. När vi 2004 gick över till KRAV-ekologisk produktion var steget inte så stort, säger hon.

 

Övergången var ändå inte helt enkel. Och kalkylerna sprack i början. Ändå satsade man vidare och byggde ett helt nytt och egenhändigt konstruerat stall för sinsuggorna med massor av ljus, luft och halm. Här får grisarna fullfoder – en blandning av ensilage och spannmålsbaserat kraftfoder som grisarna tycker väldigt mycket om. Fodret matas ut i grisarnas fodertråg med hjälp av en traktordragen fodervagn.

– Vi använder alltid Fiat-traktorn när vi fodrar och grisarna känner igen motorljudet. Då springer de till fodertrågen, säger Catarina.

 

Även grisarnas utomhushyddor har Catarina och Jan konstruerat själva. De mäter 7 x 6 meter, men görs som två sektioner och kan därigenom lätt flyttas på betet med hjälp av traktorns frontlyft.

– Vi har ungefär 10 hektar grönbete till grisarna och vi producerar själva två tredjedelar av allt foder som grisarna behöver.

 

På Kalvsjö finns inte bara grisar. På ängarna ner mot Kalvsjön betar också ett 80-tal dikor med sina kalvar.

– De är bra på att hålla markerna öppna, säger Catarina.

 

Fotnot: Smågrisarna från Kalvsjö gård levereras till Ebbetorp på andra sidan Vättern och Björkängs gård i Ignaberga i norra Skåne.

 

FAKTA

 

Gårdsnamn: Kalvsjö gård

 

Här bor: Jan och Catarina Arvidsson

 

Närmaste samhälle: Motala

 

Brukat gården sedan: 1987. Catarina är tredje generationen på gården.

 

KRAV-producent sedan: 2004

 

Uppfödning: 120 suggor vars cirka 2 400 smågrisar säljs vidare till gårdar med slaktgrisuppfödning vid 12 veckors ålder.

 

Andra djur på gården: 80 dikor med kalvar

 

Mark: 200 hektar varav cirka 40 hektar egen jord

 

e-post: catarina@kalvsjo.se

 

Adress: Medevi Kalvsjö gård, 591 97 Motala