FLER GÅRDAR

Majes

FLER GÅRDAR

 

Bara två kilometer fågelvägen från Hallandskusten, just norr om Varberg, ligger Majes – en Hallandsgård som finns i rullorna sedan Laga skiftet 1852.

– Min farfars far kom hit först och vi tog över 1977, säger Bengt-Göran som sedan 1977 driver gården tillsammans med hustrun Birgitta.

 

Gården ligger i en trång dalgång, Slätterdalen, och är omgiven av lummig skog.

Vi brukar 30 hektar åker. Och så har vi 10 hektar skog, säger Birgitta som har huvudansvaret för gårdens 25 suggor och 500 smågrisar.

 

På gården finns också 6 tackor med lamm och 4 amkor.

De djuren har vi mest för att hålla landskapet öppet, säger Birgitta.

 

Birgitta har alltid värnat om djuren och lät sina sinsuggor gå i storboxar med mycket halm redan 1978 när de flesta andra hade sina suggor uppbundna. Men det dröjde till 1999 innan hon gick över till KRAV.

Den stora skillnaden mot tidigare var att våra grisar fick gå ut på bete, säger hon. Att klara av ogräsen utan ogräsmedel var däremot en utmaning. Det tog ett tag att lära sig att hantera det.

 

Att grisarna enligt, KRAVs regelverk, ska få minst hälften av sitt foder från den egna gården innebar också att Birgitta fick halvera antalet suggor, från 50 till dagens 25.

 

– Både jag och Bengt-Göran tycker det är roligare att vara bönder nu och jag tycker att djuren är friskare. Suggorna verkar också hålla längre.

 

De flesta suggor på Majes hinner få minst 8 kullar innan de ersätts.

 

Birgitta är ofta ute och pysslar om suggorna och det märks att de känner sig trygga med henne.

Jag brukar ta en vecka om året för att åka skidor och ladda upp inför Vasaloppet. Jag känner annars inget behov av att resa bort. Vi kan ju cykla ner till havet och bada på somrarna, det är bara 5 kilometer.

Det viktigaste är att man trivs med det man gör, och jag trivs med det här, säger Birgitta och pekar ut mot dalen med fälten där suggorna och deras kultingar betar.

 

FAKTA

 

Gårdens namn: Majes

 

Här bor: Birgitta och Bengt-Göran Andersson

 

Närmaste samhälle: Varberg

 

Brukat gården sedan: 1977, Bengt-Göran är fjärde generationen som brukar Majes

 

KRAV-producent sedan: 1999

 

Uppfödning: 25 suggor och 500 smågrisar per år

 

Andra djur på gården: 6 tackor med lamm och 4 amkor, en bordercollie

 

Mark: 30 hektar åker och 10 hektar skog

 

e-post: majes@bahnhof.se

 

Adress: Slätter 11, 432 96 Åskloster