FLER GÅRDAR

Forsa gård

FLER GÅRDAR

 

Två mil från Borlänge ligger Forsa Gård med sin mangårdsbyggnad från mitten av 1800-talet. Gården är omfluten av Dalälven och markerna sluttar mjukt ned mot älvfåran. Vid gårdsinfarten hänger en skylt med en handsmidd gris som ser glad ut. Det gör också gårdens 160 suggor med sina smågrisar.

– När grisarna mår bra så mår vi bra, säger Maria och Anders Engvall.

 

Att det skulle blir KRAV-ekologisk produktion på Forsa gård var långt ifrån självklart. Tvärtom var både Maria och Anders Engvall ganska skeptiska från början.

– Vi ställde om växtodlingen 2001 men dröjde ända till 2004 med grisarna.

 

Det var efter ett studiebesök hos Anders Karlsson på Tjulsta och Carina Andersson på Högsta hösten 2003 som deras tvekan till ekologisk grisuppfödning förbyttes i entusiasm.

– De hade så fantastiskt fina grisar och det syntes på grisarna att de mådde bra. Smågrisarna hade fått ordentliga muskler av att springa ute och hade en helt annan form än vanliga smågrisar. Vi blev helt sålda och bestämde oss där och då, säger Maria.

 

Sen beslutet väl var fattat gick det fort. KRAV-grisstallet byggdes redan året därpå och idag finns 160 suggor på gården. Tillsammans föder suggorna omkring 3 500 smågrisar varje år som, när de är omkring 12 veckor, förmedlas till tre KRAV-gårdar i Mellansverige; Högåsa, Mälby gård och Åsbergby gård där de får fortsätta att leva riktiga grisliv tills de är slaktmogna.

 

Anders och Maria konstaterar att de hade väldigt förutfattade meningar om KRAV-grisuppfödning innan de ställde om. Och att omläggningen gjort det mycket roligare att vara bonde.

 

– Vi tänker på ett helt annat sätt nu än förut. Det känns så rätt att djuren får utlopp för de krafter de har inom sig. Och vi har fått tillbaka blommorna i dikesrenarna och kan höra storspoven igen.

 

Forsa gård är idag ett föredöme för andra KRAV-grisuppfödare. Och man har fått pris för sin goda djuromsorg. 2010 tilldelades Maria och Anders Engvall Änglamarkspriset och en prischeck på 100 000 kronor. I motiveringen stod att läsa: ”Stipendiaterna är goda förebilder och…ser till de specifika behov som djuren faktiskt har oavsett om de är på BB-avdelningen eller ute i gyttjepölarna.”

– Jag grät när vi fick priset, det var det största vi upplevt i yrkeslivet och ett fantastiskt erkännande, säger Maria.

 

Anders och Maria fick också priset för att de ”tar ansvar för att förmedla sin kunskap till barn och andra genom sin populära besöksverksamhet.”

– 2006 annonserade vi i Dalademokraten och bjöd in till en ”Familjedag i grishagen”.

Det var söndagen efter midsommar och det kom över 1 000 personer!

 

Sen dess har de ordnat åtskilliga ”grissafaris” och intresset tycks inte avta, tvärtom.

– Det är jätteroligt, säger Maria.

 

FAKTA

 

Gårdens namn: Forsa Gård

 

Här bor: Anders och Maria Engvall och döttrarna Ebba och Vera. Sonen Jerk jobbar på gården.

 

Närmaste samhälle: 1 mil till Säter och 3 mil till Falun och Borlänge

 

Brukat gården sedan: Maria är fjärde generation på gården. Och har brukat gården med maken Anders sedan 1992. (Marias farfars far kom till gården 1905.)

 

KRAV-producent sen: Växtodlingen ställdes om 2001, Grisuppfödningen år 2004

 

Uppfödning: Omkring 3 500 smågrisar per år från 160 suggor

 

Andra djur på gården: 4 bordercollies och två hästar

 

Mark: 107 hektar åker och 150 hektar skog

 

E-post: forsa.maria@swipnet.se