Vår filosofi

Vi vill att våra grisar ska få leva riktiga grisliv och att djuren ska kunna leva ut sina naturliga instinkter som att boa och böka. Våra grisar har därför mycket halm, fri tillgång till grovfoder och kan alltid gå ut. På sommarhalvåret får de under minst fyra månader böka och beta på åkermark och gyttjebada så mycket de vill. Det tycker de om.

 

Vårt mål är en hållbar produktion på naturens villkor och att följa naturens eget kretslopp. Därför producerar vi en så stor del som möjligt av djurens foder på den egna gården. Det gör att näringen i djurens gödsel kan återföras till jorden, bli gödning för foderväxter och att kretsloppet sluts.

 

Vi tror på öppenhet och en ökad kontakt mellan oss bönder och våra kunder. Därför är vi inte sällan i butik och berättar om vårt sätt att hålla djur. Och våra gårdar är öppna för besök.